Engraving บริการสลักชื่อแหวน ด้วยการยิงเลเซอร์

Little Pieces of Memory เก็บความทรงจำของคุณผ่านเครื่องประดับ เก็บเรื่องราวของคุณใกล้หัวใจ Engraving your Story บริการสลักชื่อแหวน ราคา 200 บ. ต่อ 1 ชิ้นงาน (ไม่เกิน 15 ตัวอักษร)

ปล. กรณี ที่ลูกค้าต้องการสลักชื่อลงบนสินค้า ใช้ระยะเวลาในการเตรียมการเพิ่ม 3 วันทำการ
ปล. กรณี สลักชื่อบนสินค้าแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนไซส์หรือคืนสินค้าได้ ทุกกรณี

แบบตัวอย่างตัวอักษรในการสลักชื่อ

หากลูกค้ามีฟ้อนท์ที่ต้องการอยู่แล้ว สามารถแจ้งพร้อมกับส่งแบบฟ้อนท์ที่ต้องการ ให้ทางเราได้ แนะนำให้เลือกไว้ 2 แบบตัวอักษร สำรองไว้ในกรณีที่แบบแรก ไม่สามารถใช้งานได้

หากมีข้อสงสัยใดๆ ทางเรายินดีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกท่านค่ะ

ติดต่อ Line@ : @morajewelrydiamond

ติดต่อ Inbox : http://m.me/morajewelry