Order & Payment

Order & Payment

How to order

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://morajewelry.com

สั่งซื้อผ่าน Line ID: @morajewelrydiamond

Payment

โอนเงินผ่านธนาคาร
เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งหมายเลขในการสั่งซื้อมาที่ “แจ้งยืนยันการชำระเงิน”

TMB เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

209-2-61019-1

นนทชิต เลิศศิริอำนวยพร

ชำระผ่านบัตรเครดิต
Flowers

สั่งซื้อสินค้าผ่าน Shopee.co.th/morajewelry เพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

Support

หากท่านพบปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาติดต่อที่ wecare@lmorajewelry.com

เบอร์โทร 095-623-6695

Line ID: @morajewelrydiamond

pexels-photo-994234